Akademia 3bird

Fotki

Poniżej znajdują się archiwalne fotki z różnych wydarzeń szkolnych:

Ikona foto

Prowadzący zajęcia

Fotka autora

Jakiekolwiek pytania? Skontaktuj się!

Robert Surma
e-mail:
tel. 501 956 546

Mój pogląd na edukację:

  • Oto wyszedł siewca, napełnił swą rękę i rzucił. Kilka ziaren padło na drogę - przyleciały ptaki i zebrały je. Inne padły na skałę i nie wypuściły korzenia w głąb ziemi, nie wydały kłosów ku niebu. Inne padły między ciernie, a te przydusiły je i robak je zjadł. A inne padły na ziemię dobrą. I wydała ona piękny owoc ku niebu.
  • Nie zbiera się winogron z cierni ani nie zbiera się fig z ostu. Nie dają one bowiem owocu (zob. fragment "Avatar").
  • Choćbyś głupca starł w moździerzu tłuczkiem razem z krupami, nie opuści go głupota.
  • Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości (Cark Rogers).
  • Dobry nauczyciel jest jak ogrodnik. Nie może zmusić rośliny, aby urosła. Jego zadanie polega na stworzeniu dla niej możliwie jak najlepszych warunków do wzrostu oraz rozwoju (Ken Robinson).
  • Samokształcenie jest - co do czego jestem mocno przekonany - jedynym rodzajem edukacji, jaki istnieje. Wyłączną funkcją szkoły jest sprawić, aby samoedukacja stała się łatwiejsza. (Isaac Asimov).
  • Każdy człowiek ma niezbywalne prawo do zmarnowania sobie życia.